Polyvinylchlorid - PVC jako materiál pro výrobu lepicích pásek

Polyvinylchlorid (PVC) je třetí nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu. Poprvé byl syntetizován v roce 1935. Není rozpustný ve vodě, v olejích, ani v koncentrovaných anorganických kyselinách a zásadách.

Základní surovinou pro výrobu PVC je vinylchlorid monomer (VCM – těkavý, jemně nasládlý plyn). Jeho polymerací do řetězců, jen částečně se rozvětvujících, vzniká bílý prášek nebo granulát. Samotný polymer se poté mísí s různými přísadami, které zlepšují jeho vlastnosti. Těmito přísadami jsou především plniva (např. křída), stabilizátory (pro zvýšení tepelné stability a odolnosti vůči ultrafialovému i tepelnému záření), změkčovadla (pro lepší manipulaci), maziva (pro lepší zpracovatelnost) atd.

Výroba polyvinylchloridu

Jako stabilizátory se dříve používaly i těžké kovy (kadmium, olovo) či organické sloučeniny cínu, ale (i v důsledku evropské politiky REACH) byly většinou nahrazeny přísadami na bázi ekologického vápníku. Důvodem značného rozšíření PVC je poměrně snadná, a tedy levná výroba jak základního vinylchloridu, tak významné užitné vlastnosti jeho polymeru - snadná zpracovatelnost prakticky všemi základními postupy (válcováním, vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.), schopnost želatinace s různými změkčovadly, značná chemická a biologická odolnost až netečnost, dobrá tepelná odolnost.

Při výrobě může do prostředí uniknout jak toxický prvek chlór, tak primární vinylchlorid monomer, jenž je karcinogenem. Výrobu polyvinylchloridu doprovází vznik dioxinů, které patří mezi rizikové toxické látky.

Jako změkčovadla se zpravidla používají ftaláty (např. DEHP). Ftaláty jak u dospělých tak i u dětí bez výjimky ohrožují funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií či astmatu.

Likvidace PVC

Dochází-li k likvidaci PVC spalováním bez řádně přizpůsobené technologie, mohou být součástí emisí i nežádoucí vedlejší produkty spalování, které jsou toxické, karcinogenní nebo jinak škodlivé látky jako chlorovodík, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly, furany a dioxiny.

Zdroj: Wikipedia

Prohlédněte si naši nabídku lepicích pásků s potiskem!

Další příspěvky