Příprava grafického návrhu pro potisk lepicích pásek

Pro ideální zpracování grafického návrhu potřebujeme data ve vektorech. Soubory mají koncovku: CDR (Corel Draw), AI nebo EPS (Adobe Illustrator), či PDF (Acrobat). 

Nemáte-li data v těchto souborech, pošlete nám vše, co máte k dispozici, a my data zpracujeme. Podle rozsahu úprav a jejich časové náročnosti se s vámi domluvíme na navýšení výsledné ceny o tyto práce.

Grafický návrh vám vždy zašleme ke schválení.

Vlastní příprava potisku:

Chcete-li si motiv na potištěnou pásku vytvořit sami, postupujte prosím dle níže uvedených specifikací.

Šíře pásky:

Vyberte jednu ze standardních šíří:  25, 37.5, 48, 50, 75 nebo 150 mm.

Výška motivu:

U většiny zakázek je zapotřebí ponechat minimální vzdálenost od kraje pásky, standardně u lepicí pásky jsou to 2 mm, u LDPE výstražné pásky 5 mm.

Příklad:
výška motivu u 50 mm lepicí pásky bude max. 46 mm.
výška motivu u 75mm LDPE pásky bude max. 65 mm.

Tisková délka / opakování motivu:

Tisková délka je závislá na rozměru tiskového válce, konkrétně na jeho obvodu. Právě obvod válce je vzdálenost, za jakou se celý motiv bude opět tisknout od znovu. 

Tuto vzdálenost je nutné dodržet a nelze ji měnit.

Pro vrchní potisk více zde  je to: 150,7 mm,  188,4 mm, 251,2 mm, 314,0 mm a 452,3 mm. 

Pro sendvičový potisk více zde je to: 340, 391, 439, 511 mm.

Délka motivu:
Pokud jste si vybrali jeden z válců, odečtěte 1-2 mm na mezeru a získáte tak maximální délku motivu.
Vždy platí, že motiv + mezera = obvod tiskového válce.

Příklady:
Tiskový válec: 188,4 mm – 2 mm mezera = 186,4 mm délka motivu.
Tiskový válec: 150,7 mm – 50,7 mm mezera = 100 mm délka motivu.

Shrnutí rozměrů:

Jednoduše řečeno, pokud jste si vybrali pásku o šíři 50 mm a tiskový válec o obvodu 188,4 mm, pak velikost vašeho motivu musí být maximálně: 46 x 186,4 mm.

Potisk:

Maximálně 3 přímé barvy, přičemž podkladová barva pásky se nepočítá.

Potisk pomocí „Sleeve“ válce - tisk bez obvyklé mezery mezi motivy

 Technologie Sleeve umožňuje nekonečný potisk lepicích pásek bez povinné mezery mezi tiskem.

Tisk do okrajů pásky „na spadávku“

Potisk na spad lze u lepicí pásky z PVC materiálu. Musí být však dodrženo, že motiv přesahující horní okraj nahoře musí být totožný s motivem přesahující spodní okraj. Viz obrázek.

Co technologie Flexotisku neumožňuje:

Technologie potisku lepicí a ohraničovací pásky má svá specifika a neumožňuje některé tisky.

  • Linky slabší než 0,3 mm.
  • Dutiny slabší než 0,6 mm např. u negativního tisku.
  • Výška písma pod 3 mm (např. Arial 10 pt je minimum, rozhodující je však použitý font).
  • Kombinace malého tenkého písma s velkými objekty v negativu.
  • Rastrový tisk lze, ale jen od 20 do 80 % a hrubost je 35 lpi.
  • Přesná shoda tisknuté barvy s odstínem Pantone (tolerance +/- 1 odstín).
  • Zcela nesmazatelné, chemické zakotvení tisku.
  • Vysoká odolnost proti klimatickým vlivům.
  • Vysoká kryvost (neprůhlednost) lepicí pásky.


 Detailní informace ohledně potisku můžete konzultovat přímo s grafikem na telefonu 281 000 013.