Korona - příprava polyethylenu a polypropylenu pro potisk

Mnoho potiskovaných materiálů, jako je třeba PE a PP, má chemicky inertní a neporézní povrch s nízkým povrchovým napětím.

Díky tomu se zde nevytvářejí vazby s barvami, ochrannými nátěry nebo lepidly. Aby lepidlo nebo barva na fóliích držely, je nutné tuto fólii předpřipravit, jako ošetřit korónou. Obvykle se touto metodou ošetřují materiály, jako je právě polyethylen, polypropylen, nylon, vinyl, PVC, PET, pokovené povrchy, fólie, ale i papír a lepenka. Je to bezpečný a úsporný způsob, který poskytuje možnost velmi rychlé úpravy na výrobní lince a je možné upravovat více povrchů najednou a dokonce i povrchy složitých součástí.

Nabití koronou je nutné nastavit dle tloušťky materiálu, přičemž některé fólie se nabíjí několikrát. I nanesené lepidlo drží na fólii také pouze proto, že byla předem koronou připravena.

Jako při jakémkoli potisku i zde může docházet k problémům, kdy jedno nabití například přebije druhé a na materiálu buď nedrží lepidlo, nebo barva.

U sendvičového potisku při potisku lepicích pásek se může stát podobný problém, kdy mezi potiskem a následným nanesením lepidla náboj z fólie vyprchá a lepidlo špatně drží.

Síla náboje se samozřejmě odvíjí od tloušťky fólie, a ať se snažíme sebevíc, na ploše několika tisíc čtverečních metrů se při výrobě může stát, že dojde k minimálním odchylkám tloušťky. Pouhým okem jsou tyto odchylky neměřitelné, ale při potisku se vždy nepatrná odchylka ukáže.