Korona - příprava polyetylenu a polypropylenu pro potisk

Mnoho potiskovaných materiálů, jako je třeba PE a PP, má chemicky inertní a neporézní povrch s nízkým povrchovým napětím.

Díky tomu se zde nevytvářejí vazby s barvami, ochrannými nátěry nebo lepidly.  Obvykle se touto metodou ošetřují materiály, jako je právě polyetylen, polypropylen, nylon, vinyl, PVC, PET, pokovené povrchy, fólie, ale i papír a lepenka. 

Je to bezpečný a úsporný způsob, který poskytuje možnost velmi rychlé úpravy na výrobní lince, a je možné upravovat více povrchů najednou, a dokonce i povrchy složitých součástí.

Nabití koronou je nutné nastavit dle tloušťky materiálu, přičemž některé fólie se nabíjí několikrát. I nanesené lepidlo drží na fólii také pouze proto, že byla předem koronou připravena.

Jako při jakémkoli potisku i zde může docházet k problémům, kdy jedno nabití například přebije druhé a na materiálu buď nedrží lepidlo, nebo barva. U sendvičového potisku při potisku lepicích pásek se může stát podobný problém, kdy mezi potiskem a následným nanesením lepidla náboj z fólie vyprchá a lepidlo špatně drží.

Síla náboje se odvíjí od tloušťky fólie, a ať se snažíme sebevíc, na ploše několika tisíc čtverečních metrů se při výrobě může stát, že dojde k minimálním odchylkám tloušťky. Pouhým okem jsou tyto odchylky neměřitelné, ale při potisku se vždy nepatrná odchylka ukáže.