Tiskové metody u etiket

Nabízíme různé techniky potisku, které poskytují flexibilitu i rychlost realizace. 

Flexotisk

Flexotisk se řadí mezi tiskové techniky využívající tzv. tisk z výšky, což znamená, že to, co má být natištěno, je na tzv. štočku vyvýšeno a přenáší barvu na materiál. Štočky se vyrábějí převážně fotopolymerní cestou, a to buď ve formě ploché, nebo kulaté  (tzv. návleky či z angličtiny převzatý výraz sleevy). Vyrábí se též kulaté tiskové formy rytím do elastomerů. Štoček je přilepen na tiskový válec, přidá se barva a v tlaku je zhotoven otisk na příslušný materiál (většinou archové stroje), na velké lepenky. 

Velkou předností této tiskové technologie je určitě její univerzálnost, která předurčuje flexotisk k velmi masivnímu využití. Ve světě, zvláště pak na americkém kontinentu, dokonce tato technologie v některých případech ovládla oblasti, kde byl v minulosti dominantní ofsetový tisk. Flexografie je hodně rozšířená u výroby měkkých obalů - fólií, termofólií.

Digitální tisk

Digitálním tiskem se rozumí tiskové způsoby, které umožňují bez dalšího mezikroku vytvořit tiskoviny již od jednoho kusu přímo z počítače. Jednoduše jsou to velké kancelářské tiskárny. Výhoda digitálního tisku spočívá v rychlém tisku malých nákladů. Není nutné vyrábět štočky a seřizovat soutisk nebo jiné, stačí pouze pro každou zakázku vyměnit materiál, na který se má tisknout. Dále je velkou výhodou konstantní barevnost všech potisků nebo variace dat, např. výrobních čísel nebo jiné.