Pozitivní a negativní potisk při potisku lepicích pásek

Dva důležité pojmy u potisku lepicích i nelepicích pásek při standardním flexotiskovém potisku jsou pozitivní potisk a negativní potisk.

Pozitivní potisk pásek

Nejlépe vysvětlit to lze na příkladu jednoduchého písmene. Pokud chceme natisknout písmeno A pozitivním potiskem, zůstane na tiskovém štočku písmeno A vyvýšené a veškerá ostatní plocha bude snížena tak, že při tisku se pouze písmeno namočí do barvy a tato barva se přenese na potištěný materiál, který poté vypadá jako například list papíru v knize.

Nejužší linie při pozitivním tisku je 0,3 mm.Ukázka tisku písmene A pomocí pozitivního potisku

Negativní potisk pásek

Logicky z toho vyplývá, že při tisku zvaném negativní právě písmeno A bude do tiskového štočku vyryto tak, že se při tisku veškerá ostatní plocha namočí do barvy a pouze plocha písmene A zůstane bez barvy. 

Nejužší vynechaná mezera u negativního potisku by měla být 0,6 mm.Ukázka tisku písmene A pomocí negativního potisku

Použití negativního tisku při celoplošném pokrytí barvou.

Při celoplošném potisku, platí pro každý materiál trochu jiná pravidla.

Materiál:
BOPP - nelze tisknout na spadávku (až do kraje). Minimální okraj je 2mm. Příklad BOPP
LDPE - nelze tisknout na spadávku (až do kraje). Minimální okraj je 4mm. Příklad LDPE
PVC - lze tisknout na spad (do okraje). Příklad PVC
PAPÍR - u papírových pásek vůbec nedoporučujeme tisk velkých ploch.

Při tisku pomocí klasických razítek (štočků) není možné tisknout nekončený potisk (bez přerušení). Minimální mezera je 1,5mm. A může být kolmá nebo lehce zkosená (cca 15°).


Tisk bez přerušení 

Tisk bez přerušení lze docílit pomocí tiskové formy zvané Sleeve. Ten zajistí, že motiv nebude nikde přerušen, ovšem obvod (tisková délka) Sleevu je pouze 251,2mm.
A v případě použití Sleevu na BOPP materiál, stále nelze tisknout do kraje (viz obrázek).
Příklad BOPP+Sleeve
Příklad LDPE+Sleeve
Příklad PVC+Sleeve

Přebarvení pásky

Jediná možnosti jak získat unikátní barvu pásky až do okrajů a bez přerušení, je volba PVC+Sleeve. Samozřejmě tato volba je ovšem i nejdražší.