Pozitivní a negativní potisk při potisku lepicích pásek

Dva důležité pojmy u potisku lepicích i nelepicích pásek při standardním flexotiskovém potisku jsou pozitivní potisk a negativní potisk.

Pozitivní potisk pásek

Nejlépe vysvětlit to lze na příkladu jednoduchého písmene. Pokud chceme natisknout písmeno A pozitivním potiskem, zůstane na tiskovém štočku písmeno A vyvýšené a veškerá ostatní plocha bude snížena tak, že při tisku se pouze písmeno namočí do barvy a tato barva se přenese na potištěný materiál, který poté vypadá jako například list papíru v knize.

Nejužší linie při pozitivním tisku je 0,3 mm.Ukázka tisku písmene A pomocí pozitivního potisku

Negativní potisk pásek

Logicky z toho vyplývá, že při tisku zvaném negativní právě písmeno A bude do tiskového štočku vyryto tak, že se při tisku veškerá ostatní plocha namočí do barvy a pouze plocha písmene A zůstane bez barvy. 

Nejužší vynechaná mezera u negativního potisku by měla být 0,6 mm.Ukázka tisku písmene A pomocí negativního potisku